Community based child care centre

Stichting Quality Centre - www.qcnetwerk.nl

Waarom gaan jullie de Gouden Gans winnen?

Malawi is een van de armste landen ter wereld met een grote behoefte aan voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. In ons project komt dat samen: in het educatieve kinderdagcentrum krijgen de 0-6 jarigen minimaal 1 x per dag een volledige maaltijd, hun gezondheid wordt gescreened en ze worden spelenderwijs voorbereid op het primair onderwijs. Het centrum is 'community based': de lokale gemeenschap draagt bij door stenen te bakken voor de bouw van het centrum, de plek gereed te maken en te koken voor de kinderen. De begeleiders zijn veelal ook vrijwilligers uit het dorp.
 
Wat is het grote verschil dat je hebt gemaakt met dit project?
Het educatieve kindercentrum dat ruim 50 kinderen kan opvangen, zal een modelfunctie vervullen voor de regio. Er zullen werkbezoeken georganiseerd worden voor dorpshoofden en ouders uit omringende plaatsen. Onze partnerorganisatie heeft al een goed draaiend centrum in de provinciehoofdstad. Gebleken is dat de kinderen die hier vandaan komen, het veel beter doen op school en dat hun ouders ook meer het belang zien van onderwijs. We zitten nu nog in de fase van geld verzamelen in Nederland. Maar de door dorpsbewoners gebakken stenen liggen al klaar!
 
Hoe heb je mensen enthousiast gemaakt voor je project?
We verkopen zakjes bloembollen, geteeld door de beste biologische bloembollenteler in Nederland! We collecteren in kerken en vertellen mensen over het project. We staan op de Vrijmarkt. We hebben een stand gehad op een ledenbijeenkomst van Groen Links en staan op kerstmarkten, waar we de bloembollen, Afrikaanse tassen en internationale kookboekjes gemaakt door vluchtelingvrouwen verkopen. We schrijven onze donateurs aan. We verkopen de bloembollen ook op de plekken waar wij werken en spreken zo over het project en de situatie in Malawi.

Als ik de 10.000 euro win dan...
Natuurlijk vragen we eerst aan onze partnerorganisatie wat zij belangrijk vinden. Dat zou kunnen zijn: 1. het opknappen van twee andere educatieve kindercentra plus hen voorzien van nieuw educatief materiaal (4000); 2. een alfabetiseringscursus voor een groep vrouwen die een eigen agrarisch bedrijf is gestart is en zelf hierom gevraagd heeft (2000);  3. investeren in voorlichting over en uitbreiding van het Twinfarming project: een combinatie van kippenfokkerij en maisproductie (2000) en 4. investeren in een experiment met productie van bamboe en het maken van gebruiksartikelen daarvan (2000)

WildeGanzen_Logo_2015_RGB
Volg ons op:
facebook-f-256
twitter-256-groter