Dagverblijf dubbelgehandicapten, Nepal


Stichting Madat Nepal – Pauli Gerritsen
Community Based Rehabilitation Organization Bhaktapur – Ramesh Ram Shrestha

www.madatnepal.nl

Aan het woord is Pauli Gerritsen, bestuurslid van Stichting Madat Nepal:

Waarom gaan jullie de Gouden Gans winnen?
“Meervoudige gehandicapten worden in ontwikkelingslanden vaak genegeerd. De overheid ziet het zelden als haar taak voorzieningen voor hen te treffen. Na de aardbeving zijn veel gezinnen ook nog in noodopvang van golfplaten gehuisvest. Toch bleek er in Bhaktapur een lokale organisatie te zijn die zich bekommerde om het lot van deze kinderen maar geen middelen had om verbetering in hun slechte huisvesting te creëren. Madat Nepal wil, naast zorg voor goede gezondheidszorg en onderwijs in berggebieden, ook deze kinderen in Bhaktapur ondersteunen zodat ook zij een waardig bestaan kunnen hebben.”
 
Wat is het grote verschil dat jullie hebben gemaakt met dit project?
“In Bhaktapur werd een aantal meervoudig gehandicapte kinderen dagelijks opgevangen in een open binnenplaats onder een lekkend dak van een oud klooster.  Wij hebben gezorgd voor een nieuw gebouw voor 40 kinderen, met goed sanitair en op de kinderen afgestemde voorzieningen. Met dit project hebben we bereikt dat in principe de familie van deze 40 kinderen overdag niet meer voor hen hoeft te zorgen. Zij kunnen daardoor weer werken en geld verdienen en worden zo uit de armoede gehouden terwijl de kinderen verzorgd worden in een gezonde omgeving en kansen krijgen om zich binnen hun beperkingen te ontwikkelen.” 

Als we de 10.000 euro winnen dan...
“…willen we dat graag besteden aan voorzieningen om de gehandicapte kinderen naar de opvang te vervoeren. Nu gebeurt dat nog door familieleden, soms op de rug gedragen. Gemiddeld 25 kinderen komen regelmatig. Vervoer per auto(busje) zou een enorme verbetering betekenen, waarbij het dagverblijf ook bereikbaar gaat worden voor de andere kinderen die er nu niet kunnen komen. Meer dan de helft van de kinderen heeft epilepsie medicijnen nodig. Die zijn zo duur dat ouders dit niet kunnen opbrengen. Ook hierin willen we een bijdrage leveren.”
 

Stem nu
WildeGanzen_Logo_2015_RGB
Volg ons op:
facebook-f-256
twitter-256-groter