Duurzame landbouw in de Sahel

Stichting Aman-Iman - www.aman-iman.nl

Waarom gaan jullie de Gouden Gans winnen?
Het unieke aan ons project is dat we samen met de 13 dorpsraden, de lokale, provinciale en nationale overheden samenwerken om de 13 dorpen toegang te verschaffen tot schoon en veilig drinkwater. Samen met onze partner in Niger, ONG Tanakra, hebben wij een ambitieus plan opgezet. In de eerste opzet zou alleen het hoofddorp, Inadougoum, voorzien worden van aansluitpunten, maar de omarming van het project door de nationale overheid is het project multi village gemaakt. Alle dorpen beschikken over een of meerdere aansluitpunten. Deze waterinstallatie bevordert in grote mate het welzijn van de mens.
 
Wat is het grote verschil dat je hebt gemaakt met dit project?
De mensen hebben nu toegang tot schoon en veilig drinkwater. Ondanks alle tegenslagen, die wij beschreven hebben in ons evaluatierapport, met als dieptepunt voor ons het ongeluk waar een van de werknemers zwaargewond is geraakt, mogen we stellen dat dit project geslaagd is. De hele regio heeft hierdoor een enorme boost gekregen. In deze periode hebben we samen met de dorpen een graanbank gebouwd. Is er een kliniek verrezen, een ambulance voor de 13 dorpen aangeschaft, een graanmolen gekomen, een bescheiden moskee gebouwd en een school voor voortgezet onderwijs gebouwd.
 
Hoe heb je mensen enthousiast gemaakt voor je project?
Samen met bureau BIS uit Tilburg hebben wij een projectplan opgesteld. De grondslag voor dit plan is gemaakt door studies vanuit Niger zelf. We hebben onbeperkt gebruik mogen maken van alle bronnen, die ter beschikig waren gesteld aan onze partner ONG Tanakra Via onze website en nieuwsbrieven hebben wij aandacht gegeven aan ons project. Ook via het aanschrijven en gesprekken met verschillende sponsoren hebben we de gelden voor dit project bij elkaar gekregen. Vanuit de regering van Niger is 55% bijgedragen aan dit project.

Als ik de 10.000 euro win dan...
Als wij de Gouden Gans zouden winnen gaan we het nieuwe project (moestuinen voor de regio) versterken en uitbreiden. Ook willen wij daarmee een opzet maken voor de opzet van een bakkerij voor de dorpen. Jongeren uit de dorpen kunnen een bakkersopleiding volgen van ongeveer 6 maanden. Deze opleiding wordt verzorgd in de hoofdstad en is uitermate geschikt voor jongeren die niet kunnen lezen en schrijven.

WildeGanzen_Logo_2015_RGB
Volg ons op:
facebook-f-256
twitter-256-groter